POLISENS PINNJAKT….

DN skriver idag om polisens pinnjakt och säger bl.a. att “Ingen skillnad görs på vilka brott som begås”.

Att enklare vardagsförseelser ges samma statistiska status som grövre brottslighet får långtgående konsekvenser, även för Svensk åkerinäring. 

http://www.dn.se/ledare/signerat/pinnar-som-kappar-i-hjulen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s