Okunskap eller bristande omdöme?

SvD skriver att matpriserna höjs över hela världen och detta drabbar främst människor som har det sämre ställt. Bara i USA är omkring 50 miljoner människor beroende av matkuponger men i Sverige förespråkar biogasens vänner att vi ska göra drivmedel av matresterna.
Bygger detta resonemang på bristande omdöme eller bara okunskap?

http://mobil.svd.se/rss.jsp;jsessionid=CCEF0F1C60E677164B1144C9AEC332A9.aldo4?rssid=16991801&item=http%3a%2f%2fwww.svd.se%2f%3fservice%3dmobile%26articleId%3d7375818&cid=184981

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s