Största hotet för klimatet

Vägtransporter är den största orsaken till klimathotet i 50 år framöver, enligt en rapport från NASA.

Skillnaden mellan globala och lokala problem är stor. Hur många företag har som högsta prioritet att köra sina fordon Energismart för att energieffektivisera?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s