En avgrund

På global macronivå är kostnaden för energi ett stort problem. Dessutom är det ett av de största hoten mot vårt klimat.

På lokal micronivå är däremot varken kostnad eller miljökonsekvenserna av energianvändning mer än en fråga bland andra, som bäst!

Gapet mellan vad som sägs på klimatkonferenserna och det som i vardagen görs på företag eller hushåll är avgrundsdjup.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s