Fordonsägarens ansvar!

Idag fokuseras det på fordonets prestanda och utveckling. Last -och biltillverkarna står under stor press att minska bränsleförbrukningen. Målet är att minska förbrukningen med några procent. 

Vår jord är i skriande behov minskade CO2 utsläpp på kort sikt, NU. Inte om 50 år, då står redan stora delar av världen under vatten. Alla som äger ett fordon kan vara med och bygga på världens största CO2 projekt genom att köra energismart.

Såväl yrkeschaufförer som privatbilister kan vara med – kör energismartare och bidra till något gott IDAG.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s