Almedalen är en grillfest

Förutom Helene Samuelsson på Preem och hennes utspel om att Sverige redan har en fossiloberoende fordonsflotta tycker jag att Almedalen i år mest producerade varmluft (länk till artikel i miljöaktuellt nedan).

Jag tycker att Helene har en stark poäng i att vi borde fokusera mer på bränslet än fordonen. Som vanligt när det handlar om transporter är det alltid fordonsteknologin som hamnar i fokus.

Energieffektivisering och alternativa bränslen borde ta sig mer utrymme i debatten.

Det spelar mindre roll om fordonen är effektiva om vi inte tar ansvar för handhavandet.

http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.457747/preem-vi-har-redan-en-fossiloberoende-fordonsflotta

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s