Företagare gnäller

Jag har svårt att förstå Svenskt Näringslivs rapport om det låga företagandet i Sverige. Som vanligt är det mycket gnäll och det är alltid någon annans fel! Ännu mer typiskt Svenskt Näringsliv så presenteras inga konkreta lösningar på det upplevda problemen.Att vara företagare är ett val man gör och med beslutet följer ett antal för och nackdelar.

Vore klädsamt om Svenskt Näringsliv satsade sina resurser på lösningar istället för problem beskrivningar.  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s