Beteendekontroll tillhör det förgångna

De som fortfarande förespråkar att kontroll av förarnas beteende är vägen till att göra yrket mer attraktivt och spara bränsle, blir färre och färre för var dag som går.

Tur är väl det för det kommer att visa sig att just beteendekontroll var en av åkeribranschens dyraste misstag.

Fabriksdirektörerna gjorde denna upptäckt redan på 70-talet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s