Mäta beteende är förlegat och förnedrande

Lastbilstillverkarna är mycket duktiga på att utveckla och bygga bra fordon. Det betyder inte att dom är bra på att driva åkeri!

Jag tycker det är pinsamt att dom ger råd till sina kunder som dom aldrig själva skulle använda i sin egen produktionsapparat. Exempelvis att lura i sina kunder att man ska mäta beteendet på chaufförerna tillhör 80-talet. Beteendemätning tillhör det förgångna och används inte längre som metod för att utveckla processer eller medarbetare. Om det är något Volvo och Scania är bra på så är det processutveckling och beteendemätning ingår inte i repertoaren.

Att mäta medarbetares beteende är en skymf mot individen och leder ingen vart mer än till frustration. Att dom sedan påstår att chauffören ska kunna utveckla sig i realtid är ett hot mot trafiksäkerheten och en pedagogisk omöjlighet.

Åkeriägaren är bäst skickad på att driva åkeri, var stolta för det ni gör och lyssna inte på lastbilstillverkarna hur ni ska driva er affär!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s