FAKTA, LÖGNER ELLER DRÖMMAR?

Jag har hela tiden efterlyst mera fakta när det gäller möjliga bränslebesparingar inom den tunga lastbilstrafiken. Ingen gynnas av att åkerierna bombarderas med siffror som saknar substans. Det underminerar förtroendet och förvirrar bara beslutsfattandet. Siffror som presenteras är inte direkta lögner men saknar förankring i verkligheten. Jag ser exempel på Telematik leverantörer som hävdar besparingar i storleksklassen runt 25 procent. När man senare granskar uppgifterna lite noggrannare så visar det sig att besparingen bygger på vad man har uppnått vi en enstaka körning över 33km. Uppgiften stämmer således men saknar all relevans.

Jag läser om att en s.k. tail boot en aerodynamisk ”ankstjärt” längst bak på trailern sparar ca. 8 procent i bränsleförbrukning. Det stämmer förvisso men bara när man kör i 90km/h. Om en åkare då kör sin lastbil i 90km/h i 25 procent av arbetstiden är den verkliga besparingen 2 procent. Två procent är mycket nog så det behövs inga överdrifter. Körs fordonet i 80km/h så är besparingen runt 3 procent under den tiden man håller den hastigheten.  

Den största bränslebesparingen jag någonsin läst om var den som engelska Masternaut berättade i senaste numret av Transport & Logistik. ”Tack vare den tekniken halverades tomgångstiden och bränsleförbrukningen sänktes med 25 procent…” Jag konstaterar bara att om en halvering av tomgångstiden ger en besparing på 25 procent på bränsleförbrukningen så måste fordonet stått på tomgång ungefär 7 timmar per arbetsdag. Siffrorna stämmer säkert men speglar knappast vad en svensk åkare kan uppnå i verkligheten.

Potentialen att energieffektivisera inom den tunga trafiken är stor och behöver inte överdrivas – ingen tjänar på detta.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s