Det du mäter kan du påverka

“What you measure you can manage” är grundlagen inom allt förbättringsarbete. Omvänt så är det omöjligt att mäta en sak och försöka utveckla en annan. Att vi vanliga amatörer blandar, ger och tror utan att veta är föga förvånande. Men när aktörer såsom det stora biltillverkarna, som själva vet vad som krävs för att utveckla en process, försöker sälja på sina kunder något annat, det är verkligen förvånande. Att hävda att det går att utveckla förarbränsleeffektivitet genom att mäta förarfel är direkt felaktigt och skapar mer problem än möjligheter. Om målet är att minska förarfelen då ska förarfelen mätas. Men om målet är att köra energismartare så ska detta mätas och att mäta förarfel blir då direkt skadligt och frustrerande för chauffören. Att använda ett medel (förarfel) som inte går att direkt korreleras och mätas på resultatet (förarbränsleeffektivitet) är som att hoppa höjd utan ribba. 

Att använda bränsleförbrukning som ett mått på förarskicklighet är ett stort misstag som bara blir kontraproduktivt. Det skapar stress driver icke önskade beteenden, eftersom föraren inte kan påverka mättalet. Eller ännu värre, att blanda förarfelen med bränsleförbrukningen, ja då förstoras bara problemen enligt 1 fel + 1 fel = 22  

Eller som min gamle mentor hade sagt: “det vore som att sätta en rakkniv i en dåres hand”. Tänk till innan ni ger er in i ett förbättringsarbete. Det är inte bara att mäta för mätandets skull, bestäm vad som ska uppnås och sedan ska det mätas och inget annat. Tro aldrig på att det går att mäta en sak och uppnå en annan.

DET SOM SKA UPPNÅS MÅSTE MÄTAS – tro inte på att förarfel och beteende är samma sak som energismart körning.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s