Vi kommer att klara klimathotet trots miljörörelsen

Världen kommer att klara klimathotet trots miljöpartiet!

Åsa Romson skriver i dagens nummer av Expressen ”regeringen hjälper företagen att smita”. Jag tror på krafter och motkrafter inom politiken. Det är bra med uppfattningar och motuppfattningar för att skapa dynamik och balans i problemställningen. Men i Åsa Romson´s artikel lyser en attityd igenom som inte gynnar saken – att förbättra vår gemensamma miljö.

Åsa Romson skriver”företagen kan spela en viktig roll i utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle”. Fakta är att företagen spelar en viktig roll i utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle. Till skillnad mot Åsa Romson som pratar om vad andra ska göra så agerar faktiskt företagen för att minska klimatpåverkan. Företagen leter efter lösningar och investerar stora belopp för hjälpa till med klimatarbetet.

Romson skriver vidare att ”sätta upp ramar för den miljöpåverkan företagen orsakar”. Förmodligen ren okunskap från Romson´s sida men företagen orsakar inte miljöpåverkan för egennyttan skull, utan för att det finns en efterfrågan på deras produkter i slutändan. Så rotorsaken till miljöpåverkan är människors konsumtion av tjänster och produkter vilket gör att summan av miljöpåverkan är vad alla vi människor på jorden faktiskt köper och använder.

Om Åsa Romson hade insikten om att företagen´s engagemang i miljöfrågan i första han inte kommer från lagstiftare. Den är till stora delar styrd av konsumenternas behov. Konsumenterna efterfrågar miljövänligare varor och vill handla av företag som arbetar med miljöförbättringar, därför skapas ett miljöengagemang. Om Åsa Romson insåg och förstod dessa drivkrafter skulle hennes handlande bli annorlunda. Kanske är det för joobigt att prata i jagform och vad mina väljare ska göra för att förbättra miljön. Att skylla på företagen och lagstiftare är enkelt och helt riskfritt för Romson och blir  därför en populär måltavla. Summa av all miljöförstöring har rötterna i vad vi människor på jorden konsumerar och därför måste vi och jag ta ansvar för det egna agerandet. När vi inser att vi själva kan göra skillnad så kommer det hända saker. Företagen kommer att öka takten i miljöarbetet och våra politiker, inklusive Åsa Romson kommer att inse att röster finns att tjäna och då börja prata om vad som faktiskt behöver göras för att förhindra en klimatkatastrof.

Jag föreslår att miljöpartiet med Åsa Romson i spetsen föregår med gott exempel och börjar prata om vad vi medborgare måste göra för att förhindra en klimatkatastrof och slutar med att skylla på andra.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s