Stora Åkeripriset

Igår hade vi i juryn sammanträde för att utse de slutgiltiga kandidaterna till Stora Åkeripriset. Som vanligt var det mycket svårt att ta fram 6 företag bland de som gått vidare ur nomineringarna. De nominerade företagen representerade olika segment och samtliga är goda föredömen för åkerinäringen. Det är extra svårt att meddela de företag som inte gått vidare när man vill att alla ska vinna.

De sex företagen som gått vidare finns nu publicerade på Åkertidningens hemsida.  http://www.akeri.se/svensk-akeritidning/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s