FörarBränsleEffektivitet

Idag ställer det flesta stora transportköpare krav på FörarBränsleEffektvitet. Med detta säkerställer sig köparna om:
1, en kostnadseffektiv process
2, en miljöeffektiv process
3, åkerier som utvecklar sin viktigaste affärsprocess och därmed framtiden


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s