FörarBränsleEffektivitet

Lastbilar körs fortfarande på ett sådant sätt, att de orsakar 15-20% för hög bränsleförbrukning med lika stora negativa konsekvenser för CO2 utsläppen. En stor orsak till detta onödiga slöseri är naturligtvis kompetensbrist. Av någon konstig anledning förespråkar många att förarbeteende är detsamma som förarbränsleeffektvitet. Det vore detsamma som att påstå att golfsvingen är lika med scoren eller att ansatsen mot höjdhoppsribban är lika med resultatet eller att kasttekniken är lika med längden på kastet…. Det finns mig veterligen inte något annat område än bilkörning där man likställer teknik med resultat.
De företag som har upptäckt att man även inom bilkörning måste mäta resultatet av en chaufförs prestation, kör idag fordonen ungefär 20% energieffektivare än genomsnittet i Europa.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s