Miljön måste gå före säljet

Kunskapen inom åkerinäringen är stor, hur CO2 utsläpp kan minskas, men både transportköpare och vi IT leverantörer måste ge bättre förutsättningar.
Köparna måste sluta med att styra åkeriet genom att specificera att vissa medel skall användas. Det ansvaret och förtroendet måste överlämnas till åkeriet och köparna ska bara styra mot vilka mål som ska uppnås. Alla kan införa en specificerad lösning så länge inga krav ställs på resultatuppfyllelse. Att uppnå resultat är inte alltid lätt men det skapar dynamik att försöka, vilket drar med sig nya lösningar och idéer hur man kan göra. Vidare är resultatkrav både teknik och konkurrensneutralt, vilket alltid gynnar de bästa leverantörerna.
Vi som tillhandahåller IT och kunskapslösningar måste ge bättre information om vad som verkligen krävs för att utveckla och förbättra en process. Det råder en allmän lättja inför uppgiften, där säljet står högre än kundens mål. De som har ett äkta hjärta för miljön måste göra tvärt om, ställ miljön och vad kunden vill uppnå före underskriften på ordern.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s