Går det att göra transporter lönsammare

Godstransporter på väg en en pressad bransch, inte minst miljö- och lönsamhetsmässigt. Jag tror att miljöfrågorna kommer att kräva ännu större förändringar, inte i framtiden utan redan idag. Transporter utgör större och större andel av köparnas totala CO2 utsläpp och jag tror det kommer innebära att köparna förändrar inköpsvillkoren mot att bli mer resultatorienterade.

Prisbilden är pressad och för låg, men hur många tror att avsaknad av mål och lönsamhetsstyrning är en av rotorsakerna till detta?

Hur många tror att det faktum att branschen inte prioriterar kostnadsbesparingar är ett resultat av rådande affärsmodeller?

Jag tror på att åkeribranschen på kort sikt kan öka lönsamheten radikalt, hur många håller med mig om det?

Sist men inte minst, hur många håller med om att branschen skulle må bra av en injektion – Transport Management utbildade studenter från Malmö Högskola?

Hälsningar,

Sten Forseke


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s