”Svenska klimatåtgärder är ambitiösa men ineffektiva”

”Svenska klimatåtgärder är ambitiösa men ineffektiva” så skriver riksrevisorn Claes Norgren i DN 2011-03-03. Han påpekar att ambitionen är hög och att många av klimatåtgärderna är både kostsamma och verkningslösa. Problemet är oklara och ofta motstridiga mål.

Att det är svårt att med olika politiska styrmedel ändra beteenden och att uppnå mål vet vi alla. Det är ingen som avundas politikerna och tjänstemännen, som knåpar ihop regelböckerna. Det blir ofta fel. Dessutom blir felen ibland så stora att trovärdigheten undergrävs. Det finns massor med personer som mer eller mindre passionerat vill att målen skall nås. Blir de besvikna för många gånger förlorar de tron på vårt demokratiska system. Alla vill leva i en samhällsapparat, som vi tror på.

Mycket av de klimatmålen vi tror på kan vi enkelt styra över själva. Undvik onödigt nyttjande av fossila bränslen är en enkel grundregel. Den kan vi ju ibland styra över själva. Ibland finns det ju inte alternativ.

När vi själva har val är det ju viktigt att vi gör dem. I de flesta fall vet vi då direkt att vi gjort en liten insats. Det behövs varken politiska uttalanden, regler, blanketter eller sanktioner. Vi minskar energiförbrukningen i villapannan genom att sänka temperaturen i garaget två grader. Vi cyklar till tidningskiosken. Inga stora steg, men enkla att själva styra över.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s