Transportköparna sitter på nyckeln

Allt eftersom företagen minskar de egna CO2 utsläppen så växer andelen från transporter och utgör i många fall hälften av ett företags samlade utsläpp. Forskning, studier och miljontals EcoDrive utbildningar bekräftar samma sak, lastbilar körs fortfarande med 15-20% onödigt hög bränsleförbrukning och tillika CO2 utsläpp.
Man frågar sig varför? Svaret är att gällande affärsmodeller tar bort incitamenten till bränslebesparingar:
1. Enligt dagens affärsmodell står köparna för åkeriets bränslekostnader. Detta fenomen sträcker sig tillbaka till oljekriserna. Köparna blev helt enkelt tvingade att ta på sig bränslekostnaden annars skulle transportmarknaden kollapsa. Detta gör att åkerierna idag saknar incitament att spara på bränslet.
2. Dessutom baserar speditörernas och de stora tredjeparts logistikerna sina affärsmodeller på provisioner. Transportdelen i värdekedjan är utlagt på underleverantörer och huvudmannen tar X% i provision på omsättningen. Därför saknas även här några incitament att minska bränsleförbrukningen. Vilket vore att direkt underminera den egna inkomskällan.
Kontentan blir att incitamenten saknas eller är i vart fall mycket svaga att minska bränsleåtgången.

Jag hävdar inte att affärsmodellerna är fel, absolut inte, men köparna måste vara medvetna om vilka faktorer som påverkar marknaden och agera därefter.


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s