Ställ kraven rätt- minska CO2 med 15-20%

Upphandlingskriterierna på godstransporter är många, svåra och komplexa. För att säkerställa att faktiska förbättringar verkligen uppnås är det viktigt att befintliga krav ställs rätt. För att maximera nyttan med ett köpkrav måste det hjälpa leverantören att fokusera på mätbara förbättringar, vara teknikneutrala och lämna åt åkeriet att hitta lämpliga lösningar.

Nedan enkla fråga kommer att hjälpa er att ställa kraven rätt. Chaufförerna påverkar bränsleförbrukningen med upp till 30% så vi vill veta:
Vad är skillnaden mellan er nuvarande bränsleförbrukning och om fordonen kördes på normal Good Practice?

Det betonas i Miljöstyrningsrådets Upphandlingskriterier för Godstransporter – Miljökrav 2009-05-15, version 3.0 att ”framförallt gäller det att kunna visa på att förbättringar uppnås” och ”Leverantören skall visa på att rutiner och uppföljningssystem finns som säkerställer en bestående sänkning av bränsleförbrukningen”.

Resultatbaserade krav är dessutom lättare att förstå och förhålla sig till eftersom nyttan blir uppenbar.

Det bästa bränslet är det icke förbrukade bränslet.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s